Bygherrerådgivning

Projektledelse

Projektgranskning

Lad os hjælpe dit byggeri i mål

Hos Aros Advice tager vi udgangspunkt i kundens behov, og derfor løses hver opgave individuelt. Vores team har mange års brancheerfaring, og vi har gennem årene udviklet vores egne værktøjer, som sikrer en god proces. Vi tænker nyt og anderledes og er på forkant med udviklingen, når vi løser en opgave. Projektet skal fungere nu, men det skal også kunne tilpasse sig fremtidens behov. Vi søger derfor at sikre bygherren bæredygtige og fremtidssikrede løsninger gennem en tæt dialog og store krav til projektets samarbejdspartnere.

Byggeri er med årene blevet mere komplekst og teknisk. Derfor kræver det en koordineret indsats for at imødegå, at der ikke opstår fejl og mangler. Mange byggeopgaver ender med juridiske tvist mellem bygherre og entreprenørerne, men med god byggerådgivning vil du som bygherre være bedre stillet, og i mange tilfælde kan du undgå uklarheder og uenigheder. Vi hjælper med at sikre bygherrens dokumenterede engagement i projektet som dennes tillidsmand og repræsentant overfor projektets parter. 

Vi anbefaler, at der sættes mange kræfter ind i starten af projektet for at sikre, at bygherren får glæde af de optimeringer, der kan opnås ved en professionel granskning, og for at sikre en professionel analyse af eventuelle risici. Man kan undgå mange ubehagelige overraskelser, hvis man tidligt i forløbet får projektet beskrevet præcist iht. behov, målsætning, kvalitet og omfang. Hvis kontrakter med entreprenørerne er lavet professionelt, og der er klarhed over opgavens omfang og krav til dokumentation, kan der undgås mange ekstraregninger under udførslen.

Alle byggeopgaver, store som små, kræver planlægning og styring. Jo større og mere komplekst projektet er, jo mere planlægning og styring kræver det. Inden du går i gang, er det derfor godt at tænke over, hvor meget du selv vil involveres i processen, og om ressourcerne og kompetencerne er til stede i egen organisation.

Hos Aros Advice kan vi hjælpe dig fra sidelinjen, men vi kan også styre hele processen for dig og tilpasse din egen involvering i forhold til dine ønsker.

Copyright Aros Advice 2019

Close Menu