Proces

Vi tilbyder både rådgivning i enkelte dele af byggeprocessen eller igennem hele projektet

Aros Advice er specialister i målrettet, effektiv og resultatorienteret bygherrerådgivning og projekteringsledelse fra idéfase til færdigt byggeri og eftersyn –  i tæt dialog med dig som bygherre. Vi har mange års erfaring med at rådgive igennem hele byggeprojektet, men træder gerne til i enkelte dele af byggeriprocessen, når der opstår et pludseligt behov.

Det er vigtigt for os, at du får succes med dit projekt. Hvis du har spørgsmål om byggeprocessen, eller om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Byggeprocessen

Teknisk due diligence

I nogle tilfælde kræver et byggeprojekt forskellige indledende undersøgelser, selv inden projektet er begyndt at tage form. Det kan være i form af mange forskellige typer af screeninger fx desktop screening af miljøhistorik, plangrundlag, om et projekt er muligt på grunden, eller, hvis en potentiel byggegrund kræver verificering af en landinspektør.
Vi foretager alle typer af teknisk due diligence, som giver dig svar, og fjerner hindringer eller belyse risici for dit byggeprojekt.

Indledende rådgivning

Den indledende rådgivning er særlig vigtigt for at finde og udvikle den rigtige idé, vision og strategi for projektet. Når vi har den rigtige strategi, kan vi arbejde målrettet igennem hele processen og byggeriet. Det handler at sikre den røde tråd igennem projektet, så vi undgår spild af ressourcer, tid og ærgerlige  unødige omkostninger.
 

Når den korrekte strategi er lagt, har vi et godt udgangspunkt for at lave et byggeprogram og kravspecificere projektet, som lægger grundlaget for projektets næste faser.

Projektering

Vi er i projekteringens forskellige faser bygherrens tekniske bisidder og repræsentant. Når vi er med i hele processen, sidder vi i en unik position til at forstå helheden i projektet, samtidigt med at vi hjælper bygherren med at gå helt ned i de enkelte løsninger, så de overholder alt fra vision, kravspecifikation og lovgivning.
 

Fra granskning over disponeringsforslag til myndighedsprojekt, svinger afklaringsniveauet og detaljeringsgraden i projektet. Vi hjælper bygherren med løbende at godkende, og holder snor i, om projektet udvikler sig i den rigtige retning. Med en bygherrerådgiver i dit projekt, får du et konsistent byggeri med korrekte løsninger i forhold til økonomi, brugeren og lovgivning.

Udbuds- og udførelsesprojekt

Når myndighederne har godkendt projektet, er det tid til at sætte byggeriet i udbud. Vi hjælper igennem hele processen fra udbud, valg af entrepriseform, kontrahering og når byggeriet bliver konkret i udførelsesprojektet.

Moderne byggeri er komplekst, og der er mange vigtige valg, som kræver rigtige beslutninger. Vi rådgiver og bidrager til bygherrens beslutningsgrundlag, der minimere risikoen for at foretage uhensigtsmæssige valg fra udbud til udførelsesprojekt.

Byggeri og tilsyn

Efter det første spadestik er taget, og indtil byggeriet står færdig, foretager vi bygherrens tilsyn. Dermed sikrer vi, at byggeriet bliver udført korrekt, så vi når i mål med at transformere vision til virkelighed.

På baggrund af mange års erfaring, skaber vi i processen klarhed og forståelse for, om de løbende omkostninger er tilsvarende til projektets fremskridt. Når byggeriet er færdigt, står vi gerne for overdragelse og aflevering af projektet med hensyn til mangelgennemgang og afleveringsforretning.